Tek komut bloğu ile Kale [1.8.9 ve üstü]

Bu devasal kale ile haritanızı süsleyebilir. Canavarlara karşı kalenizi savunabilirsiniz. Gerçekten en iyi command block kodlarından bir tanesi. Güzel çalışıyor ve harika görüntüsü var. Aşağıdaki kodu hemen kopyala yapıştırın ve kodunuzu aktive edin. İyi oyunlar 🙂

Minecraft’a kale kodu nasıl eklenir?

Aşağıdaki kodu ‘CTRL+A‘ yapıp hepsini seçin, ‘CTRL+C‘ yapıp kopyalayın. Minecraftı açın. Minecraftı açtıktan sonra ‘T‘ tuşuna basın, kod yazma kısmı açılacaktır. Kod kısmına aşağıdaki kodu yazın ;

/give @p command_block 

Elinize komut bloğu gelecektir. Komut bloğunu açın. Açtıktan sonra iki satır çıkacak. İlk satıra yani en üstteki satıra, aşağıdaki kodu ‘CTRL+V‘ ile yapıştırın. Aşağıdaki ikinci satıra dokunmayın. Tamam’a basın, kodunuz onaylanmıştır. Ardından komut bloğunun yanına anahtar koyup komut bloğunu aktif edebilirsiniz.

/summon MinecartCommandBlock ~ ~2 ~ {Command:kill @e[type=MinecartCommandBlock,r=2],Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:summon FallingSand ~-1 ~ ~ {Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Time:1,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~1 ~1 ~ ~ ~-2 ~ air}}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~-2 ~2 redstone_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~-1 ~-1 ~11 command_block 0 replace {Command:fill ~-1 ~-2 ~1 ~3 ~7 ~-11 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~-1 ~-2 ~11 command_block 0 replace {Command:scoreboard objectives remove i_4},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~-3 ~2 command_block 0 replace {Command:setblock ~1 ~ ~ air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~-2 ~1 stained_glass 9,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~-1 ~1 ~1 ~1 ~2 ~1 obsidian,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:scoreboard objectives add i_1 dummy i_1,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:scoreboard objectives add i_4 dummy i_4,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~5 ~9 {Command:scoreboard players add @a[score_i_4_min=4] i_4 1},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~4 ~9 {Command:scoreboard players set @a[score_i_4_min=2,score_i_4=2] i_4 3},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~3 ~9 {Command:scoreboard players set @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] i_4 3},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~2 ~9 {Command:tellraw @a[score_i_4_min=4,score_i_4=4] {text:'[!] You destroyed the machine.',color:red}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~1 ~9 {Command:tellraw @a[score_i_4_min=2,score_i_4=2] {text:'\n Click here to watch the explanation video:',color:gold,extra:[{text:'\n https://www.youtube.com/watch?v=MARuHGGQW6w',bold:false,clickEvent:{action:open_url,value:"https://www.youtube.com/watch?v=MARuHGGQW6w"},color:red}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~ ~9 {Command:tellraw @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] {text:'[!] You got your items.',color:dark_green}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~9 {Command:setblock ~1 ~3 ~-9 minecraft:wall_sign 2 replace {Text1:"{text:'Castle',color:dark_red,bold:true}",Text2:"{text:'Generator',color:dark_red,bold:true}",Text3:"{text:'Command by',color:black}",Text4:"{text:'IJAMinecraft',color:black}"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~9 {Command:testfor @a[score_i_4_min=11]},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~5 ~8 {Command:setblock ~0 ~-4 ~-8 minecraft:wall_sign 2 replace {Text1:"{text:'[Destroy]',color:red,bold:true}",Text2:"{text:'Rightclick this',color:black}",Text3:"{text:'sign to destroy',color:black}",Text4:"{text:'the machine.',color:black,clickEvent:{action:run_command,value:'scoreboard players set @p i_4 4'}}"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~4 ~8 {Command:setblock ~1 ~-3 ~-8 minecraft:wall_sign 2 replace {Text1:"{text:'[Explanation]',color:dark_blue,bold:true}",Text2:"{text:'Rightclick this',color:black}",Text3:"{text:'sign to watch the',color:black}",Text4:"{text:'explanation video.',color:black,clickEvent:{action:run_command,value:'scoreboard players set @p i_4 2'}}"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~3 ~8 {Command:setblock ~2 ~-2 ~-8 minecraft:wall_sign 2 replace {Text1:"{text:'[Get Items]',color:dark_green,bold:true}",Text2:"{text:'Rightclick this',color:black}",Text3:"{text:'sign to get',color:black}",Text4:"{text:'your items!',color:black,clickEvent:{action:run_command,value:'scoreboard players set @p i_4 1'}}"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~2 ~8 {Command:setblock ~2 ~-4 ~-8 minecraft:wall_sign 2 replace {Text3:"{text:'[Deactivate]',color:red}",Text2:"{text:'[Activate]',color:dark_green,clickEvent:{action:run_command,value:'setblock ~ ~-1 ~2 redstone_block'}}"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~1 ~8 {Command:execute @e[type=MushroomCow,name=Full_Castle] ~ ~ ~ fill ~14 ~13 ~14 ~-14 ~13 ~-14 stonebrick 0 replace nether_brick_fence},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~ ~8 {Command:clear @a[score_i_4_min=5,score_i_4=5] spawn_egg},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~8 {Command:kill @e[type=ArmorStand,name=i_wall,score_i_4_min=17]},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~8 {Command:execute @e[type=MushroomCow,name=Full_Castle] ~ ~ ~ fill ~14 ~14 ~14 ~-14 ~14 ~-14 stonebrick 0 replace nether_brick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~5 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~-2 ~11 ~-4 ~-2 ~12 ~4 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~4 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~2 ~11 ~-4 ~2 ~12 ~4 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~3 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~4 ~11 ~-2 ~-4 ~12 ~-2 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~2 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~4 ~11 ~2 ~-4 ~12 ~2 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~1 ~7 {Command:execute @a[score_i_4_min=5,score_i_4=5] ~ ~ ~ scoreboard objectives remove i_1},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~ ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~-2 ~8 ~ ~2 ~8 ~ air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~ ~8 ~2 ~ ~8 ~-2 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~1 ~6 ~1 ~-1 ~6 ~-1 planks 5},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~5 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~1 ~7 ~1 ~-1 ~8 ~-1 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~4 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~2 ~8 ~1 ~-2 ~8 ~-1 stone_slab 5},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~3 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~1 ~8 ~2 ~-1 ~8 ~-2 stone_slab 5},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~2 ~6 {Command:execute @e[type=Villager,name=East-West-Gate] ~ ~ ~ fill ~ ~4 ~4 ~ ~4 ~-4 iron_block},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~1 ~6 {Command:execute @e[type=Villager,name=East-West-Gate] ~ ~ ~ fill ~ ~ ~2 ~ ~3 ~-2 nether_brick_fence},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~ ~6 {Command:execute @e[type=Villager,name=East-West-Gate] ~ ~ ~ fill ~1 ~5 ~-3 ~-1 ~5 ~3 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~6 {Command:execute @e[type=Villager,name=East-West-Gate] ~ ~ ~ fill ~1 ~ ~3 ~-1 ~5 ~3 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~6 {Command:execute @e[type=Villager,name=East-West-Gate] ~ ~ ~ fill ~1 ~ ~-3 ~-1 ~5 ~-3 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~5 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~2 ~6 ~1 ~-2 ~7 ~-1 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~4 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~1 ~6 ~2 ~-1 ~7 ~-2 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~3 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Tower] ~ ~ ~ fill ~1 ~5 ~1 ~-1 ~ ~-1 cobblestone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~2 ~5 {Command:execute @e[type=Villager,name=North-South-Gate] ~ ~ ~ fill ~4 ~4 ~ ~-4 ~4 ~ iron_block},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~1 ~5 {Command:execute @e[type=Villager,name=North-South-Gate] ~ ~ ~ fill ~2 ~ ~ ~-2 ~3 ~ nether_brick_fence},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~ ~5 {Command:execute @e[type=Villager,name=North-South-Gate] ~ ~ ~ fill ~-3 ~5 ~1 ~3 ~5 ~-1 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~5 {Command:execute @e[type=Villager,name=North-South-Gate] ~ ~ ~ fill ~3 ~ ~1 ~3 ~5 ~-1 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~5 {Command:execute @e[type=Villager,name=North-South-Gate] ~ ~ ~ fill ~-3 ~ ~1 ~-3 ~5 ~-1 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~5 ~4 {Command:execute @e[type=Villager,name=East-West-Gate] ~ ~ ~ fill ~1 ~ ~-2 ~-1 ~4 ~2 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~4 ~4 {Command:execute @e[type=Villager,name=North-South-Gate] ~ ~ ~ fill ~-2 ~ ~1 ~2 ~4 ~-1 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~3 ~4 {Command:execute @e[name=Full_Castle,type=MushroomCow] ~ ~ ~ fill ~20 ~-1 ~20 ~-20 ~-1 ~-20 stone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~2 ~4 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall,rym=-90,ry=-90,score_i_4_min=12,score_i_4=12] ~ ~ ~ summon Villager ~-5 ~ ~ {CustomName:"North-South-Gate"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~1 ~4 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall,rym=90,ry=90,score_i_4_min=12,score_i_4=12] ~ ~ ~ summon Villager ~5 ~ ~ {CustomName:"North-South-Gate"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~ ~4 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall,rym=180,ry=180,score_i_4_min=12,score_i_4=12] ~ ~ ~ summon Villager ~ ~ ~5 {CustomName:"East-West-Gate"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~4 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall,rym=0,ry=0,score_i_4_min=12,score_i_4=12] ~ ~ ~ summon Villager ~ ~ ~-5 {CustomName:"East-West-Gate"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~4 {Command:execute @e[type=MushroomCow,name=Full_Castle] ~ ~ ~ summon Squid ~ ~ ~ {CustomName:"Big_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~5 ~3 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall] ~ ~ ~ setblock ~1 ~4 ~1 stone_slab 5},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~4 ~3 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall] ~ ~ ~ setblock ~1 ~4 ~-1 stone_slab 5},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~3 ~3 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall] ~ ~ ~ setblock ~-1 ~4 ~1 stone_slab 5},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~2 ~3 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall] ~ ~ ~ setblock ~-1 ~4 ~-1 stone_slab 5},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~1 ~3 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall] ~ ~ ~ fill ~1 ~ ~1 ~-1 ~3 ~-1 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~ ~3 {Command:tp @e[type=ArmorStand,name=i_wall,rym=0,ry=0] ~ ~ ~2},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~3 {Command:tp @e[type=ArmorStand,name=i_wall,rym=-90,ry=-90] ~2 ~ ~},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~3 {Command:tp @e[type=ArmorStand,name=i_wall,rym=180,ry=180] ~ ~ ~-2},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~5 ~2 {Command:tp @e[type=ArmorStand,name=i_wall,rym=90,ry=90] ~-2 ~ ~},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~4 ~2 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall,score_i_4_min=1,score_i_4=1] ~ ~ ~ summon Squid ~ ~ ~ {CustomName:"Tower"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~3 ~2 {Command:scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=i_wall] i_4 1},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~2 ~2 {Command:execute @e[name=Full_Castle,type=MushroomCow] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~19 ~ ~-19 {CustomName:"i_wall",NoGravity:1,NoAI:1,Invulnerable:1,Marker:1b,Invisible:1,DisabledSlots:2039552,Rotation:[0f]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~1 ~2 {Command:execute @e[name=Full_Castle,type=MushroomCow] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~-19 ~ ~-19 {CustomName:"i_wall",NoGravity:1,NoAI:1,Invulnerable:1,Marker:1b,Invisible:1,DisabledSlots:2039552,Rotation:[-90f]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~ ~2 {Command:execute @e[name=Full_Castle,type=MushroomCow] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~-19 ~ ~19 {CustomName:"i_wall",NoGravity:1,NoAI:1,Invulnerable:1,Marker:1b,Invisible:1,DisabledSlots:2039552,Rotation:[180f]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-1 ~2 {Command:execute @e[name=Full_Castle,type=MushroomCow] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~19 ~ ~19 {CustomName:"i_wall",NoGravity:1,NoAI:1,Invulnerable:1,Marker:1b,Invisible:1,DisabledSlots:2039552,Rotation:[90f]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~-1 ~-2 ~2 {Command:fill ~1 ~ ~8 ~1 ~7 ~ air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~10 {Command:kill @e[score_i_1_min=1]},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~10 {Command:tp @e[score_i_1_min=1] ~ ~-300 ~},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~10 {Command:execute @e[score_i_1_min=2,score_i_1=2] ~ ~ ~ tellraw @a {color:red,text:'Warning!',extra:[{text:' If this part of the castle did not spawn correctly or at all, try placing the egg in a lower place.',color:gold}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~10 {Command:execute @e[score_i_1_min=1,score_i_1=1] ~ ~ ~ tellraw @a {color:red,text:'Warning!',extra:[{text:' If some parts of the castle or even the whole thing are missing, try placing the egg in a lower place in your world.',color:gold}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~10 {Command:execute @e[name=Big_Keep,type=Squid] ~ ~ ~ scoreboard players set @e[score_i_1_min=2,score_i_1=2,r=50,name=Small_Keep] i_1 3},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~10 {Command:execute @e[name=Full_Castle,type=MushroomCow,score_i_1_min=1,score_i_1=1] ~ ~ ~ scoreboard players set @e[score_i_1_min=1,r=50,name=!Full_Castle] i_1 3},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~10 {Command:scoreboard players set @e[type=Squid,name=Tower] i_1 2},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~10 {Command:scoreboard players set @e[type=Squid,name=Small_Keep] i_1 2},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~9 {Command:scoreboard players set @e[type=Squid,name=Big_Keep] i_1 2},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~9 {Command:execute @e[type=MushroomCow,name=Full_Castle] ~ ~ ~ fill ~14 ~14 ~14 ~-14 ~14 ~-14 stone_slab 5 replace stone_slab 6},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~9 {Command:execute @e[name=i_wall,type=ArmorStand] ~ ~ ~ scoreboard players set @e[score_i_1_min=2,score_i_1=2,r=8] i_1 3},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~9 {Command:scoreboard players set @e[type=Villager,name=East-West-Gate] i_1 2},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~9 {Command:scoreboard players set @e[type=Villager,name=North-South-Gate] i_1 2},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~9 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ fill ~-3 ~16 ~-3 ~3 ~15 ~3 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~9 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ fill ~-7 ~16 ~-7 ~7 ~16 ~7 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~9 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ fill ~1 ~ ~9 ~-1 ~2 ~-9 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~8 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ fill ~9 ~ ~1 ~-9 ~2 ~-1 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~8 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ fill ~7 ~ ~7 ~-7 ~6 ~-7 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~8 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~2 ~10 ~2 ~-2 ~10 ~-2 planks 1},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~8 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~2 ~9 ~3 ~-2 ~9 ~-3 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~8 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~3 ~9 ~2 ~-3 ~9 ~-2 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~8 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~1 ~12 ~3 ~-1 ~13 ~-3 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~8 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~3 ~12 ~1 ~-3 ~13 ~-1 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~8 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~2 ~11 ~2 ~-2 ~14 ~-2 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~2 ~15 ~2 ~-2 ~15 ~-2 nether_brick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~3 ~15 ~3 ~-3 ~15 ~-3 stone_slab 6},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~3 ~14 ~3 ~-3 ~14 ~-3 nether_brick_fence},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~3 ~13 ~2 ~-3 ~13 ~-2 stone_slab 0 replace stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~2 ~13 ~3 ~-2 ~13 ~-3 stone_slab 0 replace stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~-1 ~9 ~2 ~1 ~ ~-2 cobblestone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~3 ~10 ~3 ~-3 ~13 ~-3 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~7 {Command:execute @e[type=Squid,name=Tower] ~ ~ ~ fill ~2 ~9 ~1 ~-2 ~ ~-1 cobblestone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~2 ~7 ~2 ~-2 ~13 ~-2 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~5 ~16 ~3 ~-5 ~16 ~-3 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~3 ~16 ~5 ~-3 ~16 ~-5 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~4 ~15 ~4 ~-4 ~15 ~-4 planks 1},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~5 ~15 ~5 ~-5 ~16 ~-5 iron_block},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~3 ~7 ~3 ~-3 ~14 ~-3 cobblestone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~-1 ~8 ~4 ~-3 ~14 ~-4 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~6 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~1 ~8 ~4 ~3 ~14 ~-4 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~4 ~8 ~-3 ~-4 ~14 ~-1 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~4 ~8 ~3 ~-4 ~14 ~1 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~-3 ~ ~3 ~3 ~7 ~-3 air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~-5 ~ ~-1 ~5 ~7 ~-3 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~-5 ~ ~1 ~5 ~7 ~3 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~-1 ~ ~5 ~-3 ~7 ~-5 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~1 ~ ~5 ~3 ~7 ~-5 stonebrick},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~5 {Command:execute @e[type=Squid,name=Small_Keep] ~ ~ ~ fill ~4 ~ ~4 ~-4 ~7 ~-4 cobblestone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~4 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ summon Squid ~-2 ~13 ~-2 {CustomName:"Small_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~4 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ summon Squid ~-2 ~13 ~2 {CustomName:"Small_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~4 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ summon Squid ~2 ~13 ~-2 {CustomName:"Small_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~4 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ summon Squid ~2 ~13 ~2 {CustomName:"Small_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~4 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ summon Squid ~-5 ~ ~-5 {CustomName:"Small_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~4 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ summon Squid ~-5 ~ ~5 {CustomName:"Small_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~4 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ summon Squid ~5 ~ ~-5 {CustomName:"Small_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~4 {Command:execute @e[type=Squid,name=Big_Keep] ~ ~ ~ summon Squid ~5 ~ ~5 {CustomName:"Small_Keep"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~3 {Command:execute @e[type=MushroomCow,name=Full_Castle] ~ ~ ~ summon Squid ~-11 ~-1 ~11 {CustomName:"Tower"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~3 {Command:execute @e[type=MushroomCow,name=Full_Castle] ~ ~ ~ summon Squid ~11 ~-1 ~-11 {CustomName:"Tower"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~3 {Command:execute @e[type=MushroomCow,name=Full_Castle] ~ ~ ~ summon Squid ~11 ~-1 ~11 {CustomName:"Tower"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~3 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall,score_i_4_min=6,score_i_4=6] ~ ~ ~ summon Squid ~ ~ ~ {CustomName:"Small_Tower"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~3 {Command:execute @e[type=ArmorStand,name=i_wall,score_i_4_min=13,score_i_4=13] ~ ~ ~ summon Squid ~ ~ ~ {CustomName:"Small_Tower"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~3 {Command:scoreboard players set @e[type=Squid,name=Small_Tower] i_1 2},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~3 {Command:replaceitem entity @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] slot.hotbar.6 spawn_egg 1 120 {display:{Name:"East-West-Gate"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~3 {Command:replaceitem entity @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] slot.hotbar.5 spawn_egg 1 120 {display:{Name:"North-South-Gate"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~5 ~2 {Command:execute @e[type=MushroomCow,name=Full_Castle] ~ ~ ~ summon Squid ~-11 ~-1 ~-11 {CustomName:"Tower"}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~4 ~2 {Command:scoreboard players set @e[name=Full_Castle,type=MushroomCow] i_1 1},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~3 ~2 {Command:replaceitem entity @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] slot.hotbar.4 spawn_egg 1 94 {display:{Name:"Small_Keep"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~2 ~2 {Command:replaceitem entity @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] slot.hotbar.3 spawn_egg 1 94 {display:{Name:"Big_Keep"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~1 ~2 {Command:replaceitem entity @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] slot.hotbar.2 spawn_egg 1 94 {display:{Name:"Small_Tower"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~ ~2 {Command:replaceitem entity @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] slot.hotbar.1 spawn_egg 1 94 {display:{Name:"Tower"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-1 ~2 {Command:replaceitem entity @a[score_i_4_min=1,score_i_4=1] slot.hotbar.0 spawn_egg 1 96 {display:{Name:"Full_Castle"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}]}},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~1 ~-2 ~2 {Command:fill ~-1 ~ ~8 ~-1 ~7 ~ redstone_block},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~ ~1 ~-2 ~ ~11 stained_glass 9 replace stained_glass,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-2 ~1 ~-2 ~-1 ~11 stained_glass 10 replace stained_glass,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~1 ~-2 ~2 ~1 ~5 ~10 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~-1 ~-2 ~2 ~-1 ~5 ~9 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~-1 ~-2 ~10 unpowered_comparator 2,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~ ~-3 ~1 ~ ~6 ~1 stained_hardened_clay 9,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~-1 ~-3 ~1 ~1 ~6 ~1 stained_hardened_clay 10,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~-1 ~-2 ~ redstone_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~1 ~-2 ~2 ~-1 ~5 ~10 air,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~2 ~-2 ~-3 ~11 bedrock,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~6 ~2 ~-2 ~6 ~11 bedrock,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~2 ~-2 ~6 ~11 stained_glass 0 hollow,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:tellraw @a {text:'\n [1.8.7] Castle Generator',bold:true,color:gold,extra:[{text:" by IJAMinecraft\n",bold:false,color:gold},{text:' (youtube.com/c/IJAMinecraft)',bold:false,hoverEvent:{action:show_text,value:{text:'Click here to visit my channel!',color:white}},clickEvent:{action:open_url,value:"https://www.youtube.com/user/IJAMinecraft"},color:white,italic:true},{text:"\n Read this:",bold:false,color:gold},{text:" [Terms of Use]\n",bold:false,hoverEvent:{action:show_text,value:{text:"IF you credit me / link to me,\nyou're allowed to make videos about this\ncommand and to use it in your projects.",color:white}},color:red}]},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setworldspawn ~ ~ ~,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:gamerule logAdminCommands false,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:gamerule commandBlockOutput false,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:,Riding:{id:FallingSand,Block:activator_rail,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:iron_block,Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

KALE KODU İLE İLGİLİ GÖRSELLER

Komut bloğunu aktif ettiğimde karşıma böyle bir bölüm açıldı. Bu bölümde;

  • Castle generator : Yapımcının bilgilerini gösteriyor.
  • Get items : Komut bloğu aktif etmek için ‘sağ tık yapmak’.
  • Explanation : Sağ tik ile yapımcının youtube adresi çıkıyor. Kodu yapamayanlar oradan da izleyebilir.
  • Destroy : Sağ tik ile komut bloğunu silebilirsiniz.
  • Deactive, active (en aşağıda) : İşlemi durdurabilir veya aktif edebilirsiniz.

Get items bölümüne ‘sağ tik’ ile tıkladım. 7 yumurta verdi.

İlk yumurtayı yere bıraktım. Böyle muhteşem bir kale çıktı (Kalenin tamamı)

İkinci yumurtada büyük kule verdi.

Üçüncü yumurtayı açtım ve bu da küçük bir kale 🙂

Dördüncü yumurtayı açtım ve kalenin iki katlı merkezini verdi.

Beşinci yumurtayı açtım bu da kalenin merkezinin en üstü 🙂

Altı ve yedinci yumurtalarını açtım, kalenin parçaları olan kuzey ve güney kapılarını verdi.

Bu kale kodu gerçekten çok güzel bende ara sıra kullanıyorum. Çünkü hem savaşabilme hemde büyük yapılar inşa etmek için basit ortam hazırlıyor. Mutlaka bu kodu hayatınızda bir kez bile olsa deneyin 🙂

Yapımcı

ijaminecraft

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*